RODO – Informacja o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo

Informujemy że zdjęcia i filmy wykonywane podczas imprez masowych mają charakter tylko i wyłącznie pamiątkowy. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych typu nazwisko, dane kontaktowe, itp.

W przypadku kiedy na nagraniu występują artyści na scenie lub prelegenci to zawsze staramy się pytać o zgodę osób występujących.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że zdjęcie lub nagranie na którym Pani/Pan występuje narusza przepisy RODO.

Jeżeli nie chcą państwo występować na zdjęciu lub filmie które zostało zamieszczone na niniejszej stronie internetowej proszę zgłosić ten fakt pod adresem mailowym daniel@gminastarytarg.pl lub daniel030@wp.pl wówczas administrator strony bezzwłocznie usunie ten fragment nagrania lub zdjęcie.